Dalarnas Travhästägareförening bildades 1961 och är idag ca 350 medlemmar.

Hästägareföreningen jobbar för hästägarna på det lokala planet och vi ingår i riksföreningen för Sveriges Travhästägare (RST) som kämpar för våra rättigheter centralt. En stark hästägareförening är en garanti för att travets resurser kommer den enskilde hästägaren till gagn.
Hästägareföreningen bidrar även till utbildning. Vi arrangerar föredragskvällar, informationsträffar samt arrangerar kurser.

Hästägareföreningen delar varje år i samband med Hästägaredagen på Rommetravet ut sitt ungdomsstipendium, att användas för vidare utbildning inom travsporten.

Föreningen arrangerar och ansvarar för provloppsverksamheten på Rommetravet varje lördag.

Vi har representant i bankommittén, epizotigruppen och licenskommittén.
Amatörsektionen tillvaratar amatörernas intressen och är ansluten till STaR. Under Hästägareföreningen lyder även montésektionen som tillvaratar montéryttarnas intressen.Bli medlem

Årsavgiften är 200 kr/år och i den ingår vår särskilda kollektiva olycksfallsförsäkring. Vill du även bli medlem i vår montésektion tillkommer 30 kr/år.
Vårt plusgiro är 58 26 49-0.

Glöm inte att ange namn och adress.

Välkommen! 

Dalarnas Travhästägareförening
c/o Johanna Sundberg
Kvistgårdarna 12
781 94  BORLÄNGE

PG: 58 26 49-0

Sidansvarig: Johanna Sundberg 
info@dalarnastravhastagareforening.se

Uppdaterad 2007-12-26


Dalarnas Travhästägareförening